چگونه به خوشبختی دست یابیم ؟

 

 

رسیدن به خوشبختی نیازمند درک همه جانبه نسبت به وجود خود و رسیدن به شناخت خویشتن است .

چرا شناخت خویشتن موجب خوشبختی می شود ؟

زیرا زمانی که فرد خود را بشناسد نیازهای خود را نیز می شناسد و بر آورده کردن معقول نیازها موجب رسیدن به احساس رضایت می شود .

البته برآورده کردن نیازهای معقول و درست که معقول بودن آن نیز از درک درست شخصیت ناشی می شود موجب احساس رضایت می گردد .

بر آورده کردن نیاز معقول موجب احساس رضایت می شود و احساس رضایت موجب حس خوشبختی می گردد.

حس خوشبختی برای انسان آرامش به بار می آورد و آرامش موجب اثر بخشی در زندگی فردی و اجتماعی فرد می شود .

بدین معنی که فرد زمانی که  دست به کاری  بزند که در راستای شخصیت اوست آن کار با موفقیت انجام می شود .

خوشبختی آرامش برای انسان به بار می آورد و آرامش موجب موفقیت انسان می شود. زیرا ذهن آرام انسان را به سوی موفقیت رهنمون می کند .

 


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز شماره ۲۶۱ . قسمت موفقیت


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:32 |

 

راه ناهموار رسیدن به خوشبختی

 

 

گفتیم که با کار مشکلی در رسیدن به خوشبختی روبرو هستیم  .

و دو گروه در این راه نا هموار وجود دارند .

دسته اول کسانی هستند که هیچ شناختی از خود ندارند .

و دسته دوم کسانی هستند که نمی خواهند به شناخت کاملی از خود برسند.

برای گروه اول کار مشکل است اما رسیدن به آن ممکن است .

چون می خواهند که خود را بشناسند اما تا به حال به آن نپرداخته اند .

این گروه با برداشتن اولین قدم در جهت شناخت خود این راه ناهموار را هموار می یابند و در هر قدم می توانند به درک و شناخت خویش نزدیک تر شوند.

اما وای به حال گروه دوم

این گروه با وجودی که هیچ شناختی نسبت به خود ندارند حتی حاضر به کسب شناخت نسبت به خویش هم نمی شوند .

این گروه از وضعیت فعلی خود که عدم شناخت نسبت به خود است لذت میبرد و اگر نگوئیم که لذت میبرد حداقل این است که مشکل خاصی هم با این قضیه ندارد .

حتی زمانی که به این گروه یاد آور می شویم که برای لذت بردن از زندگی و رسیدن به خوشبختی نیازمند به شناخت خویش هستید باز هم این گروه منکر این حقیقت می شوند.


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز شماره ۲۶۱ . قسمت موفقیت


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:20 |

 

تعبیر نادرست از خوشبختی

 

 

چرا تعبیر ما از خوشبختی نادرست است ؟

پاسخ به این سوال نیازمند بحث در یک مقاله دیگر است .

تنها این را می توانم یاد آور شوم که این مورد ریشه در باورهای غلط ما دارد.

باورهای غلط ما نیز از دو چیز ناشی می شود :

۱- باورهای غلط پیشینیانمان

۲- تعبیرهای نادرست ناشی شده از مدرنیسم و ماشینیسم در زندگی روزمره امان

درباره مورد ۲ می توانم این را بگویم که مدرنیسم فعلی حاکم بر جوامع که هیچ جایگاه و پایگاه درستی ندارد و مولفه های خود را از سنت نگرفته است موجب شده که ما به نوعی زندگی ماشینی و مصرفی روی آوریم  و دیگر چیزهای اصیل موجب اغنای ما  نشود و همین امر سبب تغییر درک ما از خوشبختی شده است.

دیگر چیزهای ساده و اصیل و سنتی ما را بر نمی انگیزد و تنها تجمل ناشی از مصرف گرایی و مدرنیسم است که باعث شده تعبیرهای ما از خوشبختی تغییر کند.

در همین جا این مطلب را وا می گذاریم و به بحث اصلی خود می پردازیم .

حال چگونه خود را بشناسیم و به درک درست و کاملی از مفهوم خوشبختی نائل آئیم ؟

این بار با کار مشکلی روبرو هستیم .

کار مشکل برای کسانی که هیچ شناختی نسبت به خود ندارند .

و کار مشکل برای کسانی که نمی خواهند به شناخت کاملی نسبت به خود دست پیدا کنند.

 


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز شماره ۲۶۱ . قسمت موفقیت


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010

 


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 15:7 |

خوشبختی کجایی ؟

اگر مخاطب سوال من باشم نظرم این است که انسان می بایست به دنبال خوشبختی باشد .

حال چگونه به خوشبختی دست یابیم ؟

این سوالی است که جواب دادن به آن هم سخت است هم آسان .

سخت است زیرا تا زمانی که تعبیر خود را از خوشبختی اصلاح نکنیم نمی توانیم به آن دست یابیم .

آسان است زیرا کسی که خود را بشناسد به راحتی مولفه های خوشبختی برایش تعریف می گردد و به درک درست و کاملی از خوشبختی زندگی خویش می رسد .

 


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز شماره ۲۶۱ . قسمت موفقیت


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010

 


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 14:51 |

میل به موفقیت یا خوشبختی ؟

سلام

دوست دارید که خوشبخت باشید یا انسان موفقی باشید ؟

برخی می گویند که موفقیت بهتر از خوشبختی است . زیرا زمانی که که به موفقیت می رسیم مسلما خوشبختی نیز به استقبالمان خواهد آمد .

تاکنون چند مورد در اطرافیانتان ملاحظه کرده اید که با وجود موفقیت های گوناگون در عرصه های مختلف به هیچ وجه احساس خوشبختی نمی کنند ؟

پس نتیجه می گیریم که موفقیت ربطی به خوشبختی ندارد.

حال به این سوال پاسخ گوئید.

اگر خوشبخت باشیم می توانیم موفق هم باشیم ؟

........ .... ....

پاسخ شما چیست ؟

.... .... ...

پاسخ من آری است .

زیرا احساس خوشبختی موفقیت برای انسان به همراه می آورد .

با این تفاسیر می بایست در پی چه چیزی باشیم ؟

موفقیت یا خوشبختی ؟


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز شماره ۲۶۱ . قسمت موفقیت


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سی و یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 14:41 |

 

ملاحظه کننده (perceiving) یا داوری کننده( judging )

 

 

ملاحضه کننده یا ملاحظه کار

 

ملاحظه کننده ها  آدمهایی هستند که کلا چیزی به اسم قرار ملاقات را به رسمیت نمی شناسند.

یعنی وقتی با شما ساعت ۳ قرار می گذارند ساعت ۳.۳۰ به زور خودشان را به قرار می رسانند و وقتی شما از آنها می پرسید که چرا دیر کردید در جواب به راحتی می گویند که :

خوب دیر شد دیگه

نظم و انظباط در کار و زندگی خود ندارند و به تعریفی از آن فراری هستند.

ملاحظه کننده ها معمولا از تصمیم گیری فراری هستد و همیشه انتهای یک تصمیم را باز می گذارند تا در صورتی که توانستد و حس تصمیم گیری پیدا کردند تصمیم بگیرند.

شعارشان اول تفریح بعد کار است.

ضرب الاجل ها را به هیچ عنوان جدی نمی گیرند و نگاهی انعطاف پذیر به آن دارند.

شدیدا ( دقت کنید ) شدیدا انعطاف پذیر هستند.

به استقبال چالش در کار و زندگی خود می روند.

سازمان یافتگی در زندگی و کار نقطه ضعف جدی آنهاست.

 

داوری کننده یا منضبط

 

داوری کننده ها انسانهایی با نظم و منضبط هستند.

قرارهای ملاقات آنها در راس اولویت های کاری آنها قرار دارد.

اگر با شما ساعت ۳ قرار می گذارند پنج دقیقه به ۳ سر قرار ملاقات هستند.

به تصمیم گیری علاقه زیادی دارند و هیچ موضوعی را در هوا باقی نمی گذارند.

اصطلاحا نتیجه گرا هستند تا فرآیندگرا .

به هیچ وجه انعطاف پذیر نیستند.

تمایلی ندارند که وقتی برنامه ای برای خود می ریزند کسی آن را بر هم زند .

از بحران و چالش در کار و زندگی خود استقبال نمی کنند و به سراغ کارهایی نمی روند که دارای این دو مولفه باشد.

از سازمان یافتگی فوق العاده  ای در کار و زندگی خود برخوردار هستند .

اصل مطلب

داوری کننده و ملاحظه کننده بعدی از ابعاد تیپ شخصیتی است  که مربوط به نظم و ساختار در زندگی اجتماعی و فردی انسان است.

داوری کننده ها سازمان یافته و منظم هستند اما ملاحظه کننده ها بی برنامه و خود به خودی و انعطاف پذیر و بی نظم هستند .

حال شما کدام ترجیح را در شخصیت خود دارید ؟

داوری کننده یا ملاحظه کننده ؟

 


 

دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010

 


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 18:9 |

حال آپ کردن دارم اما لامصب وقتشو ندارم

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در سه شنبه بیست و ششم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 18:12 |


احساسی(Feeling) یا فکری(Thinking)

 


 

آیا بر مبنای ارزشهای شخصی خود تصمیم می گیرید

یا

تنها بر مبنای عقل و منطق خود تصمیم می گیرید ؟

آیا ارزشهای شخصی برایتان در اولویت است ؟ مثل خانواده دوستی یا دوست بازی

یا

 انسانی دو دو تا چها ر تایی هستید و همیشه عقل و منطق خود را قاضی می کنید و بر اساس آن تصمیم می گیرید ؟


آیا احساسات خود را به راحتی بروز می دهید

یا

در بروز دادن و خرج کردن احساسات خود با برنامه ریزی قبلی و حسابگرانه عمل می کنید ؟

آیا انتقاد از خود را شخصی ارزیابی می کنید و از شخص انتقاد کننده رنجش به دل می گیرید

یا

انتقاد از خود را پذیرا می شوید ؟

توضیحات

احساسی و فکری بعدی  از  ابعاد تیپ های شخصیتی است که مربوط به تصمیم گیری است.

موارد شماره ۱ مربوط به ترجیح احساسی است و موارد شماره ۲ مربوط به ترجیح فکری است.

حال شما کدام ترجیح را در خود غالب می بینید ؟

احساسی یا فکری ؟

پی نوشت : دلم از دست فکری ها خونهدوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در جمعه بیست و دوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 12:51 |

حال آپ کردن ندارم

سلام

نماز روزه هاتون قبول

پیشاپیش فرا رسیدن ماه مبارک و جدا مبارک و دلپذیر و با حال خداوند رو به همتون تبریک می گم.

برای همتون دعا می کنم که حظ و بهره کافی از این ماه رو ببرید .

 و مطمئنم که می برید..

راستش می خواستم با مطلب جدید آپ کنم اما اصلا حالشو ندارم.

یکی از دوستام حالمو گرفت بی دلیل از نظر من و با دلیل از نظر اون و تو این فکرم که کلا رفاقتم رو باهاش به هم بزنم تا راحت شم.

به قول استاد بزرگوار احمدی نژاد اون ممه رو لو لو برد و به قول حداد آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

به هر حال آستانه تحمل آدمها یه حدی داره و یه جایی سر ریز می شه دیگه.

ما هم که خودمون این کاره ایم متاسفانه از کوزه شکسته آب می خوریم.

به هر حال عذر خواهی بنده رو بابت آپ نکردن پذیرا باشید.

پی نوشت : آخه کی براش مهمه که تو آپ کنی یا نکنی؟ چرا اینقد پپسی برای خودت باز می کنی ؟

پی نوشت ۲ : این صحبت سوپر ایگو  ( Super Ego ) یا نفس لوامه یا نفس سرزنشگر من با نفس اماره با اید ( Id ) درون من بود.

دایره المعارف روان شناسی : اید یا ( Id ) یا نهاد قسمتی از شخصیت است است که مربوط به تمایلات و لذت طلبی های انسان است که در اسلام از آن تعبیر به نفس اماره می شود.

پس نوشت : در آینده نزدیک در مورد من ( Ego ) و فرا من ( Super Ego )  و نهاد ( Id ) صحبت خواهم کرد .

پس از پس نوشت : خوبه حال آپ کردن نداشتم . اگه حال داشتم می خواستم چی کار کنم .


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 18:15 |
 

 حسی(Sensing) یا شمی(Intuitive)

حسی ها

حسی ها آدمهایی هستند که در لحظه زندگی می کنند.

انسانهایی که اطلاعات خود را از طریق حواس پنج گانه خود به دست می آورند.

حسی ها نیازمند اطلاعات به اثبات رسیده هستند.

تخیل ندارند و در خیال نمی روند.

واقع بین و واقع گرا هستند.

خلاقیت ندارند.

بیشترین لذت را از کاری که در لحظه انجام می دهند می برند .

جزئی نگر هستند.

برنامه ریزی بلند مدت نقطه ضعف آنهاست .

شمی ها

شمی ها در آینده سیر می کنند.

اطلاعات خود را از طریق شم و شهود خود به دست می آورند.

درک شهودی دارند.

اصطلاح به دلم افتاده را زیاد به کار می برند .

خلاق و خیال پرداز هستند.

به راحتی در خیال می روند.

معنا گرا هستند.

به ماورا توجه دارند.

برنامه ریزی کوتاه مدت نقطه ضعف آنهاست.

از لحظه لذت نمی برند .

به کسب مهارتهای جدید علاقه مندند اما پس از تکراری شدن مهارت آن را رها می کنند.

حال شما کدام یک هستید ؟

حسی یا شمی؟

این بعد از ابعاد تیپ شخصیتی مربوط به دریافت اطلاعات از دنیای اطراف است.


دوره های آموزشی

خودشناسی بر مبنای تیپ های شخصیتی . خودشناسی شغلی و تحصیلی

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

۸۸۷۵۴۲۶۶ . ۴۴۷۲۸۰۰۲ . ۶۶۰۶۲۰۵۵ . ۷۷۶۲۵۰۲۱ . ۶۶۰۳۷۳۴۰ . ۴۴۶۵۸۱۴۱

www.noshkhar.com  www.noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در سه شنبه نوزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 12:7 |

 

لذت بردن . بدون امکانات . بی واسطه 

 

 

 

چه نیرویی در کودکان وجود دارد که بدون امکانات و بی واسطه نهایت لذت را از کاری که در لحظه انجام می دهند می برند ؟

آیا علت جز این است که آنها بر اساس فطرت ذاتی و الهی خود عمل می کنند و کودکی ما چنان غبار آلود و زنگار بسته شده است که دیگر نمی تواند به راحتی ذوق کند و لذت ببرد ؟

ما نیازمند رجعت به دوران کودکی خود هستیم

زیرا شرایطی در برهه فعلی برایمان پیش آمده است که هیچ چیزی ما را اقناع نمی کند و لذت ها دیگر برای ما لذت به حساب نمی آید و فکر می کنیم که اگر فلان خانه در فلان جای شهر و فلان ماشین را داشته باشیم آن وقت است که می توانیم احساس رضایت از زندگی خود داشته باشیم و لذت ببریم و ذوق کنیم .

کودک و فطرت کودک کاری به این ندارد که در کجای شهر و چه خانه ای زندگی می کند و سوار بر چه ماشینی است .

او با تمام وجود و بی واسطه مشغول لذت بردن از تکانه هایی است که هر لحظه بر او وارد می شود و او را در جهت شناخت بیشتر این جهان یاری می دهد .

بیائید به فطرت الهی دوران کودکی خود بر گردیم

چگونه ؟

با یک تمرین ساده شروع می کنیم .

مداد رنگی های فرزند خود را بر دارید و شروع به نقاشی کشیدن شوید .

یا

با توپ فرزند خود بازی کنید.

یا همین الان به همراه همسر و فرزندان خود بدون برداشتن وسیله ای به بوستان محل خود بروید و با فرزندان خود مشغول بازی شوید .

این قدم موثری در شروع حرکت به سمت بازگشت به دوران کودکی خواهد بود .

شاد باشید

و 

شاد بمانید

کودک باشید

همیشه

با ذوق و شوق

 


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز . شماره ۲۶۰ . مرداد ۱۳۸۹

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 21:18 |

من بزرگ شدم


تراژدی تلخ دوران ما

من بزرگ شدم.

بچه بودیم می خواستیم که بزرگ شویم .

اما الان چه؟

میخواهیم که برگردیم به دوران بچگی امان .

چند وقت پیش سفری به شمال کشور داشتم.

 اتفاقا به چالوس مسافرت داشتم .

زمانی که به ابتدای جاده چالوس رسیدم به هیچ وجه خبری از آن همه شور و شوق و ذوق بچگی نبود.

دیگر رنگ آمیزی ها یرایم جذابیت نداشت.

دیگر وقتی سطل شن و ماسه میدیدم ذوق نمی کردم.

چون بزرگ شده بودم

امان از این بزرگی.

وقتی بوی سیر ترشی می آمد فقط یاد بچگی هایم می افتادم اما از ذوق خبری نبود.

حتی وقتی به ساحل رسیدیم ترس از خیس شدن مانع از این می شد که به کنار دریا بروم و پاهای خود را برهنه کنم و درون آب قرار دهم و نرمی شن و ماسه را در زیر پای خود احساس کنم.

چه بر سر ما آمده است ؟

چه بلایی بر سر آن همه ذوق و شوق دوران کودکی ما آمده است ؟

این زندگی ماشینی چرا تا این حد آستانه لذت بردن ما را نزولی کرده است ؟

چرا برای لذت بردن نیازمند هزاران امکانات و اسباب و وسیله شده ایم ؟

چرا دیگر یک سطل شن و ساحل باعث اوج لذت ما نمی شود ؟


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


 

انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز . شماره ۲۶۰ . مرداد ۱۳۸۹

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 21:3 |

سطل شن و ماسه


بله

داشتم خدمتتون عرض می کردم .

زمانی که به این رنگ آمیزی ها در مغازه های اول جاده چالوس می رسیدم چنان ذوق و شوقی من را می گرفت که احساس می کردم که کل دنیا را یک جا به من داده اند .

در آن لحظه هیچ لذتی بالاتر از این لذت نبود.

با چنان ذوق و شوقی به این وسایل بازی نگاه می کردم  که اگر کسی من را در آن حال میدید کاملا متوجه حال من می شد .

و من همچنان با شور و شوق وصف ناشدنی ذوق می کردم و چنان نیروی قوی ای  در وجود من شعله ور می شد که با تمام وجود می خواستم که ان وسایل بازی را داشته باشم .

لذت بخش ترین وسیله بازی برای من سطل شن و ماسه با بیل و چنگک بود.

با خریداری این سطل به ساحل زیبای خزر پناه می بردم و ساعتها مشغول شن بازی و حفر کردن زمین و قلعه ساختن می شدم .

با تمام وجود دستم را در شن و ماسه فرو می کردم و ساحل را چال می کردم و هیچ ترسی از خیس شدن نداشتم.

صبح وقتی با بوی نم و شبنم از خواب بیدار می شدم ذوق می کردم و دوان دوان به سمت ساحل می رفتم و ساحل چنان سخاوتمند بود که تمامی زخم هایی که شب قبل بر تنش ایجاد کرده بودم را فراموش کرده بود  و خود آنها را مرحم نهاده بود و   با آغوش باز دوباره پذیرای من بود.

چه سری میان من و ساحل وجود داشت .؟


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز . شماره ۲۶۰ . مرداد ۱۳۸۹

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 20:48 |

چه ذوقی می کردیم تو عالم بچگی


آخ جون

سلام

تا به حال به فرزندان خود یا خواهرزاده یا بادرزاده خود یا نوه خود توجه کرده اید ؟

ایا این را بارها دیده اید که بچه ها در دوران بچگی خود با تمام وجود از بازی هایی که انجام می دهند لذت می برند ؟

علت را نمی دانم چیست اما این اصل ثابت شده است که کودکان بیشترین تمرکز و دقت را در بازی های خود دارند و بیشترین سطح لذت را از فعالیتی که در حال انجام ان هستند میبرند .

 آیا ما بزرگسالان به همچنین لذتی در انجام کارهای خود میرسیم ؟

آیا ما نیز همانند کودکان بازی می کنیم؟

آیا ما نیز همانند کودکان می توانیم بیشترین میزان انرژی را از خود بروز دهیم ؟

آیا ذوق و شوق بچگی همچنان در ما زنده است ؟

اگر زنده است چه باید با آن کرد ؟

آیا می توان آن را شعله ور ساخت ؟

پاسخ به این سوالات نیازمند فهم دقیق و ریز بینی نسبت به دوران کودکی امان است.

چرا بچه ها از کوچکترین چیزها لذت می برند ؟

چه رازی در ذوق و شوق کودکان نهفته است که بی واسطه و بدون نیاز به امکانات به بالاترین سطح از رضایت و شوق و ذوق نسبت به زندگی خود می رسند ؟

دوران بچگیم

اگر از دوران بچگی خود بخواهم بگویم می توانم به این اشاره کنم که وقتی به همراه خانواده به مسافرت می رفتیم و ازجاده چالوس عبور می کردیم زمانی که به ابتدای جاده چالوس می رسیدیم معمولا مغازه هایی وجود داشت که در آنها می شد کلیه سوغات شمال را یافت .

از سیر ترشی گرفته تا کلوچه و بادبادک و تیوب و توپ های رنگی و سبد های حصیری و ... .

زمانی که من به این رنگ آمیزی ها می رسیدم احساس می کردم که انگار دنیا را به من داده اند .


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


 

انتشار یافته در هفته نامه خانواده سبز . شماره ۲۶۰ . مرداد ۱۳۸۹

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه شانزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 13:14 |

برون گرا(Extrovert) یا درون گرا(Introvert)


 

 ۱- آیا دوست دارید که ارتباطات زیادی داشته باشید

یا

ترجیح می دهید که بیشتر با خود وقت صرف کنید ؟

 ۲- آیا از اینکه به مهمانی بروید ذوق می کنید

یا

وقتی پا به مهمانی می گذارید از اینکه آنجا تا این حد شلوغ است کلافه می شوید و به گوشه ای پناه می برید و تنها با یک یا دو نفر از کسانی که می شناسید مشغول به صحبت می شوید ؟

 ۳- آیا دوست دارید در محیطی کار کنید که همکاران زیادی داشته باشید

یا

ترجیح می دهید کاری انجام دهید که نیازمند تعامل با دیگران نباشد ؟

 ۴- آیا انرژی خود را از دیگران می گیرید

یا

انرژی خود را از بودن با خود و وقت صرف کردن با خود به دست می آورید ؟

پاسخ به این سوالات مشخص می کند که شما چه ترجیحی در ارتباط برقرار کردن با دنیای اطراف خود دارید .

آیا برون گرا هستید یا درون گرا ؟

برون گرا و درون گرا بودن بعدی از ابعاد تیپ شخصیتی شماست.


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در پنجشنبه چهاردهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 17:1 |

۲۶/۸/۱۳۸۶

شنبه

۰۷ : ۲۵ صبح

مردم ایران سلام

به نام خدا

 ۱- وقتی خدا بهت می گه باشه  : اونی رو که می خوای بهت میده .

 ۲- وقتی خدا بهت می گه صبر کن : داره چیزی رو که خواستی بهتر می کنه تا بهت بده .

 ۳- و وقتی خدا بهت می گه نه : بدون که بهترین چیز رو که خیلی از خواسته ات برتره برات کنار گذاشته .

پی نوشت : در مورد مطلب سومی  وقتی که ما می میریم و میریم اون دنیا بعد از حساب و کتاب و بعد از اینکه انداختنمون تو آتیش تا بسوزیم و گناهانمون پاک شه وقتی میریم بهشت با یه چیزای خیلی فوق العاده ای روبرو می شیم . از تعجب دهنمون باز می مونه.

از خدا می پرسیم خدایا اینا چیه ؟

خدا بهمون میگه اینا همون دعاهایی که تو دنیا دعا کردی و برآورده نکردم .

حالا برو حالشو ببر

و ما افسوس خوران و انگشت به دهان که ای وای کاش تمام دعاهام تو دنیا برآورده نمی شد.

پس

تا می تونید برای خودتون دعا کنید .

و

 تا می تونید برای هم دعا کنید .

و تا می تونید برای هم طلب خیر کنید .

خیر دمادم برای شما آرزوی ماست


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در چهارشنبه سیزدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 16:4 |

زنان شبیه به موج هستند

 

 زن به موج شباهت دارد .

 زمانیکه محبت و عشق را احساس می کند شخصیت او در حرکتی مواج بالا و پائین می رود.

زمانیکه زن احساس خوبی پیدا می کند در اوج سعادت است و ممکن است به یکباره حالت خوبی پیدا کند و همین که روحیه اش تغییر کند به سان دامنه موج پایین می افتد.

این حالات در زن موقتی و گذراست .

زن در حالت فرود تغییر می کند و دوباره حال بهتری کسب می نماید و دوباره به اوج احساس عروج می کند.

زمانیکه احساسات او در اوج قرار دارد عشق خالصانه و آکنده از مهر و عطوفت خویش را عرضه می کند .

اما

زمانی که مهر او فرود آید احساس تهی بودن کرده و نیاز دارد که از عشق انباشته شود .

در حقیقت حالت فرود او شباهت زیادی به خانه تکانی دارد و می خواهد به رفت و روب بپردازد و زمان اوج عشق و احساسات خود تمامی احساسات منفی را از خود دور می کند یا برای به دست آوردن عشق بیشتر خود را از نظر همسر پنهان می کند .

بر خلاف این زمانیکه در نقطه فرود  احساسات خویش قرار دارد تجربیات منفی و خواسته های سرکوب شده ذهن او را اشغال می کند.

در این زمان نیاز بیشتری به  محبت کردن و مورد محبت واقع شدن دارد و دوست دارد که در مورد احساساتش با  همسرش حرف بزند و همسرش شنونده خوبی باشد و نقش شنونده فعال را ایفا کند و تنها دو گوش باشد .

پس در این زمان تنها به همسر خود گوش دهید با تایید و بدون اظهار نظر .


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در سه شنبه دوازدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 18:15 |

بیائید یه خورده فکرای خوب بکنیم


 

رمز خوشبختی اندیشیدن به ممکن هاست نه نا ممکن ها .


هر کسی خواهان واقعی چیزی باشد و آماده خطر کردن باشد بی گمان پیروز خواهد شد .


آنچه رابخواهید زندگی به شما خواهد داد .


توان گران پیش از آنکه به توانگری برسند خود را در اندیشه های خود توانگر دیده اند .


از شکست می ترسیدم اما سرانجام دریافتم زمانی شکست خورده ام که دست از تلاش بر دارم .


 

دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در دوشنبه یازدهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 16:14 |
 

 

سلام.خسته نباشید.


با سلام. این مطالب صحبت های یکی از مورد های مشاوره من در مورد خودشه.

در پایان صحبت هاش بنده راهکار لازم رو ارائه دادم.

عذر خواهی دارم بابت اطاله مطلب.

باصبر و حوصله خود مطالعه نمایید.

سپاس گذارم . ( مهرداد آقاجانی )

 

اینا چیزایی هستن که ازشون خوشم نمیاد و اتفاقاتی که ناراحتم کردن.دیگه نتونستم بیشتر روش فکر کنم. نمیدونم به درد میخوره یا نه.

 

1- نمیخوام آدم بد اخلاقی باشم .همیشه نیستم ولی در برخورد با افرادی که نمیشناسم یا مواقعی که از چیزی یا کسی ناراحتم بد خلق میشم و این توی رفتارام و چهره ام کاملا مشخصه و اکثرا توی برخورد اول خیلی جدی و بد اخلاق به نظر میام اینو اصلا دوست ندارم .


2-      خیلی بد بینم نسبت به اطرافیانم . شناختن افراد برام سخته واسه همین نمیتونم به کسی اعتماد کنم.از طرفی بعضی مواقع هم مثل بچه ها رفتار میکنم و به راحتی به افرادی که نباید اعتماد میکنم و به سادگی گول حرفاشونو میخورم و زمانیکه میفهمم اشتباه کردم به شدت از اونا متنفر میشم و خودمو سرزنش میکنم.

3-      نمیخوام یه آدم معمولی باشم دلم میخواد حرفی واسه گفتن داشته باشم و مفید باشم و بتونم پیشرفت کنم .

 


4-      از اسارت متنفرم .دوست دارم آزاد باشم هم  توی فکر کردن و هم توی عمل کردن.آدمی نیستم که از آزادی سوء استفاده بکنم ولی از باز خواست شدن بدم میاد.

5-      از دروغ گفتن بدم میاد بعضی مواقع چون از گفتن حقیقت میترسم به دروغ پناه میبرم

6-      اصلا نمیتونم حرفهام، درخواستها م،نظرات و پیشنهاداتم رو به راحتی بیان کنم. هم توی خانوادم اینجوری هستم مخصوصا در مقابل پدرم و هم جاهای دیگه.


7-      نمیتونم از حق خودم دفاع کنم همیشه توی رودربایستی مجبور میشم کاری رو که دوست ندارم انجام بدم. به طور مثال در مورد شغلم:        قبل از اینکه وارد دانشگاه بشم حدود 4 سال  کار توی یه شرکت که صاحبش دوست پدرم بود حسابدار بودم. از شغلم و افرادی که باهاشون کار میکردم خوشم نمیومد بارها تصمیم گرفتم که نرم ولی به خاطر ترس ار بیکاری و اینکه اگه نرم چه کار کنم بازم ادامه میدادم.تا اینکه دیگه نتونستم تحمل کنم. کارو رها کردم و رفتم دانشگاه.بعد اینکه درسم تموم شد بازم بیکار بودم بازم دوست پدرم پشنهاد داد که برم همونجا کار کنم اول گفتم نه ولی بعد قبول کردم.روز اول که رفتم دیدم اصلا تحمل ندارم.نمیتونستم اونجارو تحمل کنم. واسه همین روز دوم رفتم و گفتم دیگه نمیام . ولی اونا از اونجایی که ادم ساده تر از من که کار هم بلد باشه و هیچ اعتراضی هم هیچ وقت نکنه گیرشون نمیومد قانعم کردن که 3 ماه برم تا یه نفر دیگه رو بیارن. منم باز توی رودر بایستی قبول کردم بازم با همون شرایط قبلی . ولی بعد 3 ماه دیگه نرفتم. ترجیح دادم خونه بمونم تا اینکه مجبور باشم چیزی رو که خوشم نمیاد تحمل کنم.ببخشید طولانی شد .


8-      بعضی مواقع توی بعضی جمع ها که میرم خودمو دست کم میگیرم و کاملا اعتماد به نفسم رو از دست میدم .مخصوصا اگه افرادی که حضور دارن از من بالاتر باشن

9-      از فقر و بی پولی خوشم نمیاد. به نظرم فقر باعث خیلی از مشکلات میشه.مثل فساد بی ایمانی .البته پول زیاد هم همین مشکلات رو داره.به نظر من باید آدم ظرفیت استفاده از پول رو داشته باشه.

 


10-  احساس میکنم در نظر خیلی ها ساده لوح به نظر میام. خوب شایدم هستم.اکثرا متوجه میشم ولی فقط سکوت میکنم

11-  به حرف دیگران خیلی اهمیت میدم و همیشه میترسم که مردم در موردم چی فکر میکنند .

12-  وضعیتی که الان توش هستم رو تقصیر پدر و مادرم میدونم.شاید اگه اونا یه کم داناتر و اگاه تر بودن، اگه یه جور دیگه با مسائل برخورد میکردن الان اوضاع واسه ههمون بهتر بود.


13-  از حرف مردم پشت خودم میترسم ولی خودم خیلی راجع به دیگران قضاوت و بدگویی میکنم

14-  وقتی از کسی یا چیزی ناراحت باشم بدون اینکه متوجه بشم  با حرفام دیگران رو آزار میدم مخصوصا اگه کسی ناراحتم کرده باشه میخوام همونجوری که ناراحتم کرده ناراحتش کنم.


15-  اکثر مواقع کینه توزم و درصدد تلافی بر میام.

16-  خیلی زود عصبانی میشم و عکس العمل نشون میدم و بیشتر مواقع پرخاشگر میشم.

 


17-  اصلا انتقاد پذیر نیستم و سریع ناراحت میشم.

18-  خیلی کم حوصله و کم طاقتم اصلا صبور نیستم.

19-  وقتی یه مشکلی واسم پیش میاد سریع ناامید میشم و به بن بست میرسم .گریه میکنم بعضی وقتا هم دلم میخواد که زودتز بمیرم......بارها آرزوی مرگ کردم ولی هیچ وقت جرات خودکشی نداشتم .


20-  بیشتر وقتا دنبال مقصر میگردم بعضی مواقع حتی اگه خودم مقصر باشم یکی دیگه رو تقصیر کار میدونم البته بعضی وقتام قبول میکنم که خودم اشتباه کردم .

21-  اصلا به خودم اعتماد ندارم.هیچ وقت نمیتونم خودم تصمیم بگیرم. بیشتر مواقع از دیگران میخوام که این کارو واسم انجام بدن و به جای من تصمیم بگیرن .

22-  چون که اکثرا از حق خودم دفاع نمیکنم و ساکتم وقتی که یه چیزی میگم بقیه ناراحت میشن و بهشون بر میخوره شاید واسه این باشه که نمیدونم چه جوری باید از حق خودم دفاع کنم و یه جوری بیانش میکنم که باعث ناراحتی بقیه میشه .


23-  از ازدواج سنتی بدم میاد چون دوست دارم کسی رو که قراره یک عمر بابهاش زندگی کنم خوب بشناسم به نظرم زندگی مشترک بدون شناخت بیشتر مواقع تبدیل میشه به جهنم که یا به طلاق ختم میشه یا از سر ناچاری ادامه پیدا میکنه .

24-  توی ایجاد رابطه با پسرا خیلی سخت و حساسم .چون که برادر ندارم و هر چی بزرگتر شدم از پدرم بیشر فاصله گرفتم. واسه همین اصلا مردا رو نمیشناسم.


25-  از اینکه کسی به حرفام اهمیت نده و واسشون ارزش قائل نباشه خوشم نمیاد و از بی احترامی متنفرم خودم همیشه سعی میکنم به همه احترام بذارم و در مقابل انتظار چنین رفتاری هم  از بقیه دارم اگه اینجوری نشه خیلی ناراحت و عصبی میشم .


26-  توی روابطم خیلی ملاحظه کارم و همیشه ملاحظه ی همه چیزو همه کس رو میکنم و اکثر مواقع بقیه از این رفتارم سوء استفاده میکنن .

27-  بعضی مواقع خیلی نکته بین میشم و به یه چیزایی توجه میکنم که شاید اصلا مهم نباشن و واسه خودم بزرگش میکنم و بی خود خودمو عذاب میدم چون که خودم سعی میکنم تا جایی که میتونم کوچکترن رفتارم خوب به نظر بیاد .

28-  یه اتفاقی چند ماه پیش واسم افتاد که خیلی ناراحتم کرد البته زود فراموشش کردم ولی همون لحظه خیلی ناراحت شدم حتی گریه کردم......یکی از فامیلا پسرش بعد از عروسی نتونست با همسرش کنار بیاد و کارشون به طلاق کشید بعد مادرش از مادر من خواسته بود که با من صحبت کنه در مورد ازدواج با پسرش. در صورتیکه اون موقع هنوز طلاق نداده بود زنشو.این پیشنهاد اونا خیلی واسه من گرون تموم شد.خیلی بهم برخورد احساس کردم بهم توهین شده احساس کردم بهم بی احترامی شده.نمیدونم واقعا قصدشون از دادن این پیشنهاد چی بود ولی من اصلا حس خوبی نسبت بهش نداشتم.شاید نباید بدون فکر جواب رد بهشون میدادم ولی من فکر میکنم که اونا میخواستن با این کارشون به عروس سابقشون ثابت کنن که واسه پسرشون همسر زیاده اونم توی این شرایط  حتی از فامیل.شاید من اشتباه فکر کردم .نمیدونم.


29-  پدر و مادرم خیلی با هم مشکل دارن .میشه گفت توی هیچ موضوعی تفاهم ندارن همیشه سر کوچکترین مسائل کارشون به جروبحث میکشه این خیلی ناراحتم میکنه خیلی وقتا از دستشون حسابی  عصبی میشم .


30-  نمیخوام چیزی باشم که دیگران میخوان و دوست دارم همیشه اون چیزی رو نشون بدم که واقعا هستم  تا به امروز  سعی کردم همین کارو بکنم

31-  از اینکه وابسته به کسی یا چیزی باشم بدم میاد و دلم میخواد مستقل و ازاد باشم مثلا دلم میخواد یه شغلی داشته باشم که همه چیز دست خودم باشه .توی شغل قبلیم باید کارم حتما مورد تایید رییس قرار میگرفت تا میتونستم بقیه کارمو ادامه بدم و معمولا خیلی طول میکشید تا ایشون فرصت کنن تایید کنن کارامو. دیگه مثلا از ساعت مچی و عینک بدم میاد چون وقتی همراهم نباشه احساس میکنم یه چیزی گم کردم. واسه همین دیگه ساعت نمیبندم و عینکم نمیزنم .

32-  زود تحت تاثیر حرفای دیگران قرار میگیرم و حال و هوام عوض میشه .

33-  از یکنواختی بدم میاد.

34-  چند وقت پیش یه کتابی خوندم به اسم پدر و مادر ما متهمیم.از اون به بعد خیلی از اعتقادات دینیم رو از دست دادم خیلی از چیزایی که قبلا بدون دلیل قبولشون داشتم الان نمیتونم قبول کنم

 

 

والسلام

ممنون از لطف شما

 

 پاسخ :

سلام سرکار خانم

کامل خوندم لیستتون رو

عالی بود

مرحبا به شما

که اینقد خوب دسترسی به عواطف احساسات و هیجانات خودتون دارید

ببخشید اگه دیر جواب دادم

سرم شلوغ بود

شما خیلی بالاتر از کسانی قرار دارید که هیچ آگاهی نسبت به خودشون ندارن

در مورد اون مورد خواستگاری بهترین کار ممکن رو کردید

پدر و مادر منم همیشه با هم دعوا دارن و الان 20 ساله که از هم طلاق عاطفی گرفتن

پس این مشکل شما نیست مشکل همه هست

هیچ کس رو در زنگیتون مقصر ندونید مقصر اصلی شما هستید

شک نکنید

منظورم اینه که خودتون باید گیلیمتون رو از آب بکشید بیرون نه کس دیگه ای.

شما نیاز به شغلی دارید که آقا بالا سر نداشته باشید.

در مورد نکته بینی بیش از حد مراجعه کنید به سایت شهاب مرادی قسمت یادداشت ها مبحث وسواس های فکری عملی. www.shahab-moradi.ir

ازدواج سنتی عالیه و شما برای شناخت بیشتر میتونید بین ۵ تا ۱۰۰ جلسه با طرف مقابلتون گفتگو کنید و اون رو بشناسید.

در مورد بدبینی باز هم مراجعه به سایت شهاب مرادی.

توانایی نه گفتن رو فرا بگیرید.

در مورد اعتماد به نفس هم میتونید از اینترنت جزوه تهیه کنید هم از کتابخانه.مهارتهای افزایش اعتماد به نفس را فرا بگیرید.

حرف مردم باد هواست.توجه نکنید .به خودتون و نیازتون توجه کنید.

 ملاحظه کاری خوبه تا جایی که به اعتماد به نفس آدم لطمه نزنه.

 در مورد شغل باید بگم شما در جایی کار می کردید که نقاط ضعف شما در اونجا حاکم بود.پس باید به شغلی بپردازید که نشات گرفته شده از نقاط قوت شما باشه.

در مورد نویسندگان غیر متعهد نمیدونم چی بگم. خدا به راه راست هدایتشون کنه.

عوض شدن حال و هوا تحت تاثیر حرفای دیگران ناشی از عدم شناخت خوده.

از خدا بخواید که از صبر و متانت خودش به شما عطا کنه.

در مواقع خشم کظم غیظ کنید و از خدا بخواید که به خاطر این کارتون به شما یه پاداش معنوی بده.

حالا :

 راهکار

تمام مواردی که نوشتید رو معادل مثبت براش پیدا کنید و روبروش بنویسید و برای من بفرستید.

با تشکر


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه دهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 9:31 |

۷  توصیه جهت پیشرفت شغلی


 ۱- اهداف خود را کاملا مشخص کنید .

هنگامی که تصور دقیقی از پیشرفت شغلی به دست می آورید می توانید به طور هدف مند برای رسیدن به آن تلاش کنید  .

۲- میزان هزینه مورد نظرتان را برای پیشرفت شغلی مشخص کنید .

در صورت  انجام این کار می توانید حین انجام  کار تصمیمات مناسب بگیرید .

۳- همواره زمانی را به بازبینی کارهای انجام داده اختصاص دهید .

دست از کار بکشید و بیاندیشد که  :
- چه کاری تا کنون انجام داده اید؟

- این کار تا چه میزان می تواند برای شما مفید باشد ؟
- آیا این کار شما را به سوی هدف مورد نظرتان هدایت می کند؟

- آیا این احتمال وجود دارد که بتوانید راحت تر کارتان را انجام دهید؟

۴- مسیر پیشرفتتان را همچون یک کار برنامه ریزی شده ببینید .

           

۵- از امروز رییس خود باشد  ، یاد بگیرید که مانند یک مدیر ببینید و عمل کنید .

سعی کنید چیز های تازه را فرا گیرید.

 تا حد لازم منتقد خود باشید و همواره به افزایش دانش خود بیاندیشید .

۶- نقاط قوت و ضعف  خود را بشناسید .

از میزان توانمندی هایتان آگاهی داشته باشید .

هر چه بیشتر مورد توانایی ها ،دانش ،نقاط ضعف و خطا های خود آگاهی داشته باشید هدفمند تر کار خواهید کرد .

در این زمینه جویای نظرات دیگران نیز شوید .با دقت به نظراتشان گوش دهید و از انتقاداتشان ناراحت نشوید .

۷- همواره به فرا گیری علوم بپردازید .

به صورت هدفمند توانایی های خود را گشترش دهید و نقاط ضعفتان را برطرف کنید .روی دانش خود سرمایه گذاری کنید .کتاب بخوانید و در دوره های آموزشی لازم شرکت کنید .

دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010

 

 

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه نهم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 13:6 |

خویشتن پژوهی


عالی ترین مرتبه خرد خود شناسی است.

(امام رضا علیه السلام)

دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در جمعه هشتم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 19:37 |

 شرایط ایجاد خلاقیت و نو آوری 

۱- فضای خلاق : یکی از راه های مهم ظهور نو آوری به وجود آوردن فضای محرک خلاقیت است .

مکان خاصی را در اداره یا خانه به وجود آورید و به اتاق خلاقیت اختصاص دهید  و انواع وسایل و ابزار خلاقیت را در آن قرار دهید .پوسترها ،فیلم ها ،نرم افزارهای رایانه ای ، بازی های خلاقانه 

۲- دادن وقت و آزادی فکر برای خلاقیت 

۳-  برقراری سیستم پیشنهادات  و تقویت نظرات و عقاید جدید و ارزش قائل شدن برای افراد خلاق و سخت کوش (قهرمانان آرام )

۴- ایجاد روابط گروهی و استفاده از شم و شهود  در گروه

۵- ایجاد فضاهایی برای سرگرمی های ایده ساز

۶- تورق کردن کتاب ها و مجلات مختلف

 

       

۷- پیاده روی به صورت فردی که نوعی آرامش فکری  به دنبال دارد و تداعی آزاد ذهنی ذهنی در آن انجام می شود .

۸- گوش دادن به موسیقی مناسب


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


 

 

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در پنجشنبه هفتم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 22:13 |

رفتار سازمانی Organization Behavior

به نگرش ها و اعمال فرد در یک سازمان رفتار سازمانی می گویند.

رفتار سازمانی در جستجوی دانش همه جانبه رفتار در محیط های سازمانی از طریق مطالعه منظم فرد گروه و فرآیندهای سازمانی است.

اهداف اصلی چنین دانشی دستیابی به اثر بخشی سازمانی و رفاه فرد در سازمان است .

رفتار سازمانی ریشه در رشته های علوم اجتماعی روانشناسی جامعه شناسی مردم شناسی اقتصاد علوم سیاسی و مدیریت دارد و از تمامی این زمینه ها مدل هایی را برای مطالعه رفتار افراد در سازمان به کار می گیرد.

به زبان ساده تر رفتار سازمانی موجب اثر بخشی فرد در سازمان می شود و سبب می گردد که رابطه موثری میان فرد و سازمان شکل گیرد.

اگر رفتار سازمانی مورد مداقه جدی قرار گیرد مسلما موجبات شکوفایی فرد و سازمان می شود.

و این به معنای بهره وری است.


دوره های آموزشی : خودشناسی . خودشناسی شغلی و تحصیلی . پرورش خلاقیت

محل تشکیل دوره ها : مراکز کارآفرینی ۲۲ گانه شهرداری تهران

44658141 . 44728002 . 77625021

www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در چهارشنبه ششم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 13:51 |

کی میایی ؟


امروز کسی زاده شد که قراره همه مارو نجات بده

در نگاه اول ما مسئولیتی نداریم و می تونیم مثل بعضی از مسیحی ها بگیم که مسیح کشته شد تا همه گناهان امت مسیح پاک بشه.

پس تا می تونیم گناه کنیم.

این نظریه چقدر درست است ؟

از نظر من و دین اسلام کاملا  این نظریه غلطه و هیچ مبنای درستی نداره.

اینکه ما هر کاری که دلمون می خواد انجام بدیم و تمامی گناهانمون رو بندازیم رو دوش یه نفر و بگیم که اون قراره مارو نجات بده.

منظور من از اینکه قراره امام زمان مارو نجات بده اینه که امام زمان برای ما صورت واقعی دین را می آورند و اندیشه و عقل ما تحول پیدا می کنه و رستگار می شیم.


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در سه شنبه پنجم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 11:9 |

خواسته ات رامشخص کن  

در این مرحله کلام کاربرد فراوانی دارد .

ما با کلمات  در حلول روز بسیار درگیر هستیم . با کلام سخن می گوییم ، می خوانیم ، حرف می زنیم ، می نویسیم ، با کلام فکر می کنیم ، در ذهن خود آنها را می شنویم .

این را بدانید که تمام کلمات امواجی را با خود حمل می کنند . چه مثبت و چه منفی .

کلمات دارای بار موجی هستند .

به این خاطر است که به ما تاکید می شود که از به کار بردن هر کلامی خود داری کنیم  و یا در به کار بردن کلام دقت لازم را به خرج دهیم .

قانون جذب آنچه را که تو نمی خواهی می شنود . وقتی به ندای درونت گوش می دهی که افعال و عبارت منفی به کار می برد در واقع توجه و انرژی خودت را به چیز هایی می دهی که آنها را نمی خواهی .

به یاد داشته باش که تو در زندگی همان چیزی را جذب می کنی که توجه  و انرژی و حواس خود را به آن معطوف می کنی ، خواسته یا نا خواسته .

به این عبارت توجه کن :

من نمی خواهم بیمار باشم .

فکر می کنی قانون جذب چه برداشتی می کند ؟
من می خواهم بیمار باشم .

حال چه عبارتی باید به کار ببری ؟

من سالم هستم.

من در روند سلامت قرار دارم .

من می خواهم سالم باشم .

تا جایی که می توانید از افعال منفی استفاده نکنید .

به جای آن افعال مثبت به کار گیريد .

ازاستفاده از جملات تاکیدی منفی یا استفهام انکاری خودداری کنید .

مثل : خسته نباشد .

کلمه ی خسته کلمه ای است که خستگی را به شما تحمیل می کند و جمله ، جمله ي استفهام انکاری است . یعنی جمله ای تاکیدی و منفی .

به جای آن چه می توان به کار برد ؟

خدا قوت

جمله ای که نه تاکیدی و نه اجباری را به شما تحمیل می کند .

خداوند در آن قرار دارد که منشا انرژی است .

و از خداوند ما طلب قوت و نیرو می کنیم و اگر خسته هم باشیم با شنیدن این جمله به قوت و نیرو و انرژی ما افزوده می گردد .


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 23:58 |

بلاگفا را خدا آزاد کرد


ملت شهید پرور بلاگفا

امروز در یک عملیات محیر العقول توسط سربازان امام زمان بلاگفا آزاد شد.

به گزارش واحد مرکزی خبر اسنادی مبنی بر دخالت سازمان CIA و موساد رژیم صهیونیستی در اسارت بلاگفا به دست آمده است.

بار دیگر سر شکستگی دیگری برای سازمان های جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی به وجود آمد.

ملت سربلند بلاگفا بار دیگر با صبر خود مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی وارد کرد .

به امید قطع کامل دست بیگانه از بلاگفا


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در دوشنبه چهارم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 19:57 |

ادامه مطلب خانواده متعادل

....

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر احترام ، صمیمیت و اعتماد داشته باشند و در مواردی که اختلاف نظری بین آنها پیش می آید ، حفظ احترام و ارزش همسر سر لوحه رفتار ها و برخوردهای آنان باشد . تفاوتهای فیزیکی و روانی بین زن و شوهر نباید باعث تفاوتهایی در مسئولیت ها و انتظارات هر کدام نسبت به دیگری شود . زن و شوهر باید نقش ها و وظایف خود را بشناسند و به آنها عمل کنند.

 

از این رو دو نوع الگوی ارتباطی را در خانواده می توان دید :

الف : الگو های غلط : اگر در روابط بین زن و شوهر رفتار های زیر را مشاهده کنیم ٬ می توانیم روابط متقابل را غلط و نا مناسب نام ببریم .

۱- سازش و تسلیم پذیری : مرد یا زن به هر نحو ممکن می کوشند خود را در مقابل بد خلقی های یکدیگر سازش دهند .

۲- تحقیر و سرزنش : بعضی اوقات در خانواده اشتباهات و خطا هایی از اعضا سرمی زند که منجر به تحقیر و سرزنش آن عضو می شود و این مساله تنش و جنجال را در خانواده دامن می زند .

۳- تحکم و حساب کشی کردن : گاهی در زندگی ٬ زن یا شوهر یا فرزندان دائما در صدد باز جویی و حساب کشی از یکدیگر هستند که این مساله مغایر با همدلی و وحدت اعضای خانواده است .

۴- اغتشاش و سردر گمی : زن و شوهر یا دیگر اعضای خانواده در قالب کنایه ها و اشاره ها ، خواست ها و توقعات سر کوب شده خود را مطرح می کنند و نتیجه چنین وضعی نیز سردرگمی و اغتشاش در فضای روانی و عاطفی خانواده است .

ب - الگو های درست : الگوهای ارتباط متقابل بین دو همسر تحت چنین شرایطی می تواند زمینه ساز زندگی شیرین در خانواده باشد :


۱- احساس بزرگ منشی و عزت نفس :  دو همسر در زندگی باید از عزت نفس و احترام برخوردار باشند و در صورتی می توانند چنین رویه ای را در رابطه با یکدیگر در پيش بگیرند که خود بزرگ منش و دارای عزت نفس باشند و یا همزمان آن را در خود تقویت نمایند .

۲- خوش بینی و رضایت : هریک - همسران - باید بتوانند بین گذشته و حال و آینده رابطه معقول و متعادلي ایجاد کنند . زن یا مرد نباید مسائل گذشته را وسیله ای برای اعتراض یا تحقیر زندگی یکدیگر قرار دهند و یا حسرت گذشته را بخورند .

 ۳- پویایی ،انعطاف پذیری و انطباق پذیری : در یک خانواده نباید اندیشه ها و احساس ها حالت راکد و منجمد داشته باشد .خشکی ، سرسختی و تغييرنا پذیری در روحیات با ایجاد حالت تعادل و استحکام در خانواده سازگار نیست . افراد خانواده باید در روابط با یکدیگر انعطاف و بردباری داشته باشند .

 

۴- سپر بلا بودن برای همسر : زن و شوهر در هنگام سختی ها و فشار در زندگی باید نقش کمک و یاور را داشته باشند و در سختی ها سپر بلای یکدیگر باشند.

 

۵- میل به آگاهی و اندیشه های نو : زن و شوهر باید روحیه شاد زیستن را در خود تقویت کنند ،به طوری که دائم و با شور و نشاط در جست و جوی راه های بهتر برای ایجاد یک زندگی متعادل و بالنده باشند .خانواده هایی که  برای قبول افکار و اندیشه های تازه آمادگی ندارند به مرور از رشد و کمال باز می مانند و ضمن آنکه در درون گرفتار ارتباط های قالبی ، خشک و تغییرنا پذیر می شوند ، در مناسبات اجتماعی نیز به تدریج دچار نوعی  رکود و عقب افتادگی خواهند شد.


www.noshkhar.com

www.nodhkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 23:36 |

کودک والد بالغ


تمامی مردم در زمانهای مختلف تحت تاثیر حالتهای سه گانه من ( ego )  رفتارهایی را از خود بروز می دهند.

شخصیت یک فرد سالم به گونه ای است که تعادل میان این سه حالت را حفظ می کند.

به ویژه میان من والدینی من بزرگسال و من کودکی تعادل ایجاد می کند و به عبارت دیگر افراد سالم قادرند برخی از اوقات اجازه دهند که حالت من والدینی بر آنان چیره شود و بسیار منطقی فکر کنند و به حل مسئله بپردازند .

در مواقع دیگر آنان می توانند حالت من کودکی را آزاد سازند تا شاد بوده و یکنواخت و احساسی عمل کنند.

با این همه در بعضی از مواقع افراد سالم می توانند حالت من والدینی را کنار بگذارند و تجربه اندوزی کنند.

آنان ارزشهایی را ایجاد می کنند که به سرعت و موثر بودن تصمیم گیری کمک می کند.

در حالی که تعادل میان این سه حالت من موجب بروز شخصیت سالم می شود اما در اکثر مواقع مردم در یک یا دو حالت از من ها قرار دارند .

این حالت بیشتر زمانی رخ می دهد که من بالغ کنترل را از دست داده باشد و من والدینی عیب جو رخ بنماید یا اسیر کودک مخرب گردد.

وقتی چنین حالتی اتفاق بیفتد افراد کنترل دنیای درون خود را از دست می دهند و موجب بروز مشکلاتی در دنیای بیرون و در ارتباط با دیگران می شوند.

پس بیایید که از هر سه حالت من خود یعنی من کودک من والد و من بالغ به تعادل و متناسب با یکدیگر بهره ببریم.


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


 

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 9:21 |

خانواده متعادل

 

خانواده ، مهم ترین و اصلی ترين نهاد تربیتی جامعه است و نخستین آموزشگاه و پرورشگاه فرد محسوب می شود. از این رو بیان هر گونه سخنی درباره ی تربیت کودک ،نوجوان و جوان ، بدون توجه به نقش حیاتی خانواده سخنی نا درست است و نا تمام قلمداد می شود. یک خانواده سالم و پویا ،خانواده ای است که میان اعضا ی آن ، به ویژه میان والدین و فرزندان رابطه ای انسانی و سالم حاکم است .

مادران و پدران توانا کسانی هستند که از دانایی ها و مهارت های لازم برخوردارند .

 بخشی از دانستنی های ضروری برای والدین دانش های مربوط به بر قراری رابطه ی انسانی با فرزندان است .صنعتی شدن و شهرنشینی ،ساختار خانواده را دچار تحول کرده و نیازها و انتظارات جدیدی آفریده است .

 بزرگترین مشکل انسان ها ،فقر ارتباط و ناهماهنگی میان والدین و فرزندان همچنین میان فرزندان و والدین است .مهم ترین قدم در فر آیند تعلیم و تربیت ، آشنا کردن پدران و مادران به اصول و روش های بر قراری رابطه انسانی با فرزندان است .

 سلامت روانی هر یک از ما در سه بعد جسمی ، روانی و اجتماعی تحقق می یابد و اگر در یک بعد با مشکل مواجه شود ،باقی ابعاد نیز تحت الشعاع بهداشت روانی خانواده قرار می گیرند . بر این اساس بهداشت روانی خانواده کمک به همه افراد در جهت رشد و تکامل و بهره گیری از استعداد ها و قابلیت های هر فرد و موفقیت ، شادابی و سازگاری و سازندگی بیشتر است .

این مقاله به مفهوم تعادل و استحکام در خانواده ، نقش و جایگاه زن و شوهر در یک خانواده متعادل می پردازد.

وقتی در زندگی از استحکام صحبت می کنیم .منظور زندگی گروهی است . منظور از گروه در اینجا عده ای از افرادي است که بر یکدیگر تاثیرات متفاوتی می گذارند و روابط متقابلی نسبت به هم دارند و شدیدا تحت تاثير یکدیگر قرار دارند .


وحدت و انسجام از خصوصیات دیگر زندگی گروهی است و بدیهی است برای هدایت زندگی خانوادگی به سمت وضعيتی متعادل و سالم ، شناخت این ویژگی ضروری است .

تعادل در خانواده عبارت از حالتی است که وظايف و كاركرد اعضاي خانواده ،به خوبي انجام مي شود ولي تزلزل به معناي جدايي در خانواده ٬ تعارض در احساسات و عواطف ،فقدان اهداف روشن در زندگی ، عدم درک متقابل زن و شوهر و انگیزه ها و نیاز های کاذب در زندگی است .

در این میان دو ویژگی برای برخورداری زن و شوهر از جایگاه مناسب اهمیت دارد :

الف : احساس ارزشمندی و احترام

ب : در نظر داشتن تفاوتها

زن و شوهر باید نسبت به یکدیگر احترام ، صمیمیت و اعتماد داشته باشند و در مواردی که اختلاف نظری بین آنها پیش می آید ، حفظ احترام و ارزش همسر سر لوحه رفتار ها و برخوردهای آنان باشد .

 تفاوتهای فیزیکی و روانی بین زن و شوهر نباید باعث تفاوتهایی در مسئولیت ها و انتظارات هر کدام نسبت به دیگری شود .

 زن و شوهر باید نقش ها و وظایف خود را بشناسند و به آنها عمل کنند.www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در یکشنبه سوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 1:13 |

اینجا ایران است.بلاگفای جمهوری اسلامی ایران


لطفا به گیرنده های وب خود دست نزنید .

اشکال از فرستنده است.

فرستنده محترم ما یعنی :

بلاگفا

جدا که من عرض خسته نباشید به کلیه دست اندر کاران بلاگفا  دارم  که با کوشش وصف ناشدنی در پی برطرف کردن ایرادات وارده هستند.

واقعا که زحمت می کشین و خدا قوت.

ابراز تاسف به همراه ترحم برای بلاگفا دارم از صمیم قلب.

هنوز نظرات بعد از ۴ روز درست نشده.

موفق و پیروز باشید .


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در شنبه دوم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 17:32 |

نشخوار پر نظرات پر بلاگفا پر

بابا این چه وضعشه؟


دو روزه Blogfa پریده الانم کل نظرات وبم پریده

اعصاب نزاشتن واسه ما

ما هم که جو گیر و ندید بدید و تازه به وب رسیده

تا یه اتفاقی برای وبمون می افته می میریم و زنده میشیم

آدم چقد باید ضعف شخصیتی داشته باشه که به یه چیزی اینقد وابسته بشه

آقای مهرداد آقاجانی واقعا براتون متاسفیم ( از طرف تیم مدیریت Blogfa )

باشه . حالا که این طوره منم میرم Host می خرم یه سایت Cms راه میندازم اونم چی ؟ Wordpress تا حال Blogfa رو به طور کامل بگیرم

اونوقته که فقدان پر بیننده ترین وب Blogfa احساس خواهد شد

الان ۶ تا پپسی پشت سر هم واسه خودم وا کردم

تق تق تتق تق تق .... .. .

اینا صدای در پپسی ها بود .


www.Noshkhar.com

www.Noshkhar.ir

Mehrdad Aghajani . CopyRight 2010


 

 

+ نوشته شده توسط مهرداد آقاجانی در جمعه یکم مرداد ۱۳۸۹ و ساعت 19:23 |